Varför Etonol blivit så dyrt…?

etanol

Jag kör en så kallad Flexifuel-bil, och tankar helst Etanol, av många anledningar. Under sensommaren och hösten har en märkligt men oerhört stark prisökning av detta mer naturvänliga bränsle ägt rum. Så hög att det i nuläget är så dyrt att tanka Etanol, att det är billigare att köra bilen på bensin, då det krävs ca 30% mer etanol per mils körning.

Vid en del efterforskning läste jag först en artikel, publicerad i SvD tidigt år 2009, där bensinbolagen beklagade sig över att folk då inte ville tanka Etanol. Att bensinbolagen mycket hellre vill sälja Etanol än bensin. Prisläget och förhållandena mellan de två bränslesorterna var då detsamma som idag. Det lät mycket märkligt i mina öron…

Det lät märkligt i mina öron, att det skulle vara så att prishöjningen på Etanol skulle bero på minskad efterfrågan. Idag är ju min egen erfarenhet att jag i mitt eget agerande snarare minskar efterfrågan på Etanol som följd av den omotiverat och märkligt stora prishöjningen av miljöbräänslet? Allrahelst i en situation där världens oljebolag befinner sig i kris, och sannolikt tar till vad de kan för att öka vinsten av försäljningen av bensin?

Gällande prisökningsmönstret på Etanol 2015, ter den sig storleksmässigt vara mycket nära nog detsamma som runt 2008-2009. Där, och då, skrev svenska föreningen Gröna Bilister ett välformulerat, och sannolikt mycket välgrundat och relevant brev till konkurrensverket angående bensinbolagens prissättning av Etanol.

Är det så att historien återupprepas nu?

Sverige är känt i världen som det potentiellt första landet att helt lämna användandet av fossila bränslen. Något som aktörer som Statoil, Ok, Shell med flera aktivt motarbetar med prissättningen av Etanol. Är det så vi vill ha det?

Nedan, brevet från gröna Bilister till Konkurrensverket, från den 4/10 2008:

Uppsala och Alingsås, den 4 november 2008

Till
Konkurrensverket

Begäran om kartellgranskning: Bensinbolagens prissättning av E85

95-oktanig bensin kostar idag 11,19 kr/l, cirka 2,70 kronor billigare per liter än under sensommaren. Etanol E85 kostar idag 9,59 kr/l, 90 öre dyrare per liter än tidigare under hösten. Priserna är hämtade från branschorganet SPI:s webbplats, kompletterat med Statoils prissättning och motsvaras i stort sett på öret av OKQ8 och Shell, som också samtliga den 1 november genomförde den omfattande prishöjningen av E85 enligt ovan.

Bensinbolagen anger att införandet av vinterkvalitet av E85, kombinerat med en dyrare dollar, motiverar den stora prishöjningen på etanol. Vi ifrågasätter detta utifrån att:

Vinteretanol innehåller ca 25 % bensin mot ”normaletanols” ca 15 % (därav beteckningen ”E85”). 10 procentenheter mer bensin, en deciliter per liter, ger en merkostnad på cirka 30 öre (ca 1,10 kr för bensinen, avdrag för ca 80 öre för etanolen), dvs bensinbolagen tar ut cirka tre gånger den faktiska prishöjningen.

Den kraftiga sänkningen av bensinpriset bör, om marknaden fungerar, få genomslag på E85-priset; 2,70 kr billigare per liter motsvarar ca 40 öre/liter E85 utifrån bensinandelen på 15 %. Trots detta har priset på E85 inte alls sänkts under hösten.

Bensinbolagen har inte tidigare kompenserat en allt billigare dollar med sänkt etanolpris; dollarn hade i mars 2007 nästan samma värdes om idag för att därefter kraftigt falla utan att priset på E85 sänktes.

Etanolpriset har inte stigit utan tvärtom sjunkit på världsmarknaden (se http://ethanolmarket.aghost.net/index.cfm?show=62&subtype=25)

Vi behöver knappast påminna Konkurrensverket om att bensinbolagen tidigare dömts för priskartell (http://www.konkurrensverket.se/t/NewsPage____1353.aspx). Inte heller behöver vi påminna myndigheten om den bristfälliga konkurrens, med fyra dominerande aktörer på marknaden (OKQ8, Statoil-Hydro-Jet, Preem och Shell, se sammanställning på http://www.spi.se/fsg.asp?cboFromYr=2008&cboToYr=2008&cboCompany=<Alla>&cboCategory=<Alla>). Däremot kan verket eventuellt ha glädje av en fördjupad kunskap om marknaden för E85, som större mackar genom den så kallade ”pumplagen” i praktiken är ålagda att tillhandahålla. Mindre mackar är undantagna från lagstiftningen och då de mindre mackarna oftare ägs av mindre bolag, är de fyra större bolagens dominans än mer eftertrycklig för E85 än för bensin.

Vi emotser Konkurrensverkets utlåtande och bistår gärna med kompletterade information.

Jakob Lagercrantz                 Maria Gardfjell

Ordförande                            Styrelseledamot, ansvarig konsumentfrågor

Gröna Bilister

 

Det här inlägget postades i Stil. Bokmärk permalänken.

3 kommentarer till Varför Etonol blivit så dyrt…?

  1. Wicketkeeper skriver:

    Minerad mark det här. Etanolens totala well-to-wheel påverkan är helt avgörande utifrån var råvaran till etanolen kommer ifrån. Men jag håller med dig i sak ang. prissättningen av E85. Tyvärr är E85 ett politiskt bränsle mer än lösningen på alternativa drivmedel då E85 var ”billigast” för bensinmackarna att konvertera till när det lagstiftades om att minst ett alternativ ”förnyelsebart” drivmedel måste erbjudas. Det går att hävda att E85 t.o.m hållit tillbaka omställning från fossilbränslen då biltillverkare enkelt kunde konvertera om en vanlig bensinmotor till E85 istället för att ”tvingas” R&D:a fram el, bränslecell, olika gasbilar. Tur att Tesla etc. driver på den utvecklingen så att legacy OEM tillverkarna tvingas hänga på tåget.

  2. Markgreven skriver:

    Titta gärna på Rapport (SVT) från igår. Där läste man E85:s död.
    Skoningslöst och kompromisslöst…

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s